Αγροτικός Συνεταιρισμός Πετρίνας

Έγκριση τροποποιημένου Καταστατικού

Posted by:

Στις 3-7-2012 εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Κροκεών το τροποποιημένο Καταστατικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πετρίνας.


0