Αποθηκευτικοί Χώροι

Oι ελαιοδεξαμενές του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Πετρίνας βρίσκονται στον κάτω όροφο των κτιριακών του εγκαταστάσεων για να εξασφαλισθεί χαμηλή θερμοκρασία, μακριά από το φως και τον αέρα. Οι δέκα (10) ελαιοδεξαμενές του Συνεταιρισμού είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, καθεμία από αυτές φέρει αρίθμηση και σημείωμα κύρια για το χρόνο εξαγωγής του προϊόντος και μία στρόφιγγα χαμηλά για την απομάκρυνση της μούργας και μία ψηλότερα για τη ροή του ελαιολάδου.

Kολεκτέρ (κάθε βάνα αντιστοιχεί σε μία δεξαμενή)

δεξαμενές συνεταιρισμού Πετρίνας


Θερμαινόμενη δεξαμενή συνεταιρισμού Πετρίνας