Εγκαταστάσεις

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της Πετρίνας βρίσκεται κοντά στο κέντρο του χωριού, έχει ιδιόκτητες, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις που καλύπτουν επιφάνεια 2.000 τ.μ περίπου για τη στέγαση Γραφείων του, του Ελαιουργείου του, του Τυποποιητηρίου, των Αποθηκευτικών χώρων και του εν εξοπλισμού του καθώς και ιδιόκτητη ακάλυπτη επιφάνεια 1.000 τ.μ περίπου για την άνετη φορτοεκφόρτωση των προϊόντων του. Η μέση ετήσια παραγωγή του σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π) ανέρχεται περίπου σε 300 τόννους. Τέλος, διαθέτει για την αποθήκευση του ελαιολάδου, 10 ανοξείδωτες ελαιοδεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας περίπου 300 τόννων.

Αγροτικός Συνεταιρισμός της Πετρίνας

Χώρος Υποδοχής – Ζυγιστήριο


Μηχανήματα Ελαιουργείου Πετρίνας

Κονσόλες Ρύθμισης Φυγοκέντρισης


Δεξαμενές Αποθήκευσης

Τυποποιητήριο