Ελαιουργείο

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της Πετρίνας είναι εξοπλισμένος με πλήρες φυγοκεντρικό συγκρότημα της εταιρίας ALFA LAVAL. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει 2 οριζόντιους φυγοκεντριτές (Decanters) τύπου 316 ALFA LAVAL & τύπου 318 ALFA LAVAL δυνατότητας παραγωγής 1.600 – 1.900 kgr/h και 3.200 Kgr/h αντίστοιχα προκειμένου να εξυπηρετήσει με τον καλίτερο τρόπο τις ανάγκες του την περίοδο συγκομιδής του ελαιοκάρπου.

Μηχανήματα Ελαιουργείου Πετρίνας

Μηχανήματα Ελαιουργείου Πετρίνας


Διαχωρηστήρες

Διαχωρηστήρες


Συλλογή ελαιολάδου για την διοχέτευση στις δεξαμενές αποθήκευσης

Dekanters ALFA LAVAL


Dekanters ALFA LAVAL

Κονσόλες Ρύθμισης Φυγοκέντρισης


Μαλακτήρας – Σπαστήρας

Πλυντήριο


Dekanter ALFA LAVAL

Boiler για το ζέστεμα του νέρου πριν τη διοχέτευσή του στο μαλακτήρα