Αγροτικός Συνεταιρισμός Πετρίνας

Η παραγωγή της χρονιάς

Posted by:

Η παραγωγή της χρονιάς 2011 – 2012 ήταν :
Ελαιόκαρπος : 1.973.644 κιλά
Ελαιόλαδο :395.897 κιλά.


0