Ιστορία

Το 1907 ο διορατικός δάσκαλος Στυλιανός Κ. Κουτούπης (1874-1945) εμπνεύστηκε τη συνεταιριστική ιδέα. Η ιδέα αυτή έγινε πραγματικότητα την Άνοιξη του 1915, χρονιά που ιδρύεται ο πρώτος Συνεταιρισμός στην Ελλάδα, ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ.Το 1938 ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ εφάρμοσε πρώτος στην Ελλάδα το σύστημα της κοινής έκθλιψης του ελαιοκάρπου λίγες μόνο ώρες μετά τη συλλογή του που αποτελεί ανεπανάληπτο και κορυφαίο επίτευγμα στην εξέλιξη της συνεταιριστικής ιδέας, πετυχαίνοντας την ποιοτική βελτίωση του ελαιόλαδου, την καλύτερη αξιοποίηση του Ελαιουργείου του και την κοινωνική συνοχή των μελών του.
Το ελαιόλαδο που παράγεται στο Συνεταιρισμό μας είναι ίσως το πρώτο ελληνικό ελαιόλαδο που εφοδιάσθηκε κιόλας από το έτος 1996 με επώνυμη ταυτότητα, δηλαδή πιστοποιήθηκε η ονομασία προέλευσής του. Ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης δηλώνεται το όνομα μιας περιοχής, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός αγροτικού προϊόντος ή ενός τροφίμου, που προέρχεται από την περιοχή αυτή και του οποίου η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον. Το περιβάλλον αυτό περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία του προϊόντος λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Το ελαιόλαδο ΠΕΤΡΙΝΑ πιστοποιήθηκε αρχικά στην Ελληνική Επικράτεια με την υπ’ αριθ. 317714/14-1-1994 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 17/14-1-1994 ότι : «Η ένδειξη ΠΕΤΡΙΝΑ Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από την ποικιλία ελιάς «κορωνέϊκη», καλλιεργούμενη στα διοικητικά όρια της Κοινότητας (νυν δημοτικού διαμερίσματος Δήμου Ανατολικής Μάνης) Πετρίνας Νομού Λακωνίας». Ακολούθως, το ελαιόλαδο ΠΕΤΡΙΝΑ απέκτησε το 1996 και τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π) που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 148 της 21.6.1996 με την υπογραφή του τότε Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Γεωργία και την Ανάπτυξη της υπαίθρου, Franz Fischler.

Στυλιανός Κουτούπης

Πετρίνα – Στίχος σε ποίημα του Ν. Βρεττάκου


Ετικέτα δοχείων 17kg – 1950 εως 1960

Υδραυλικά Πιεστήρια Πετρίνας 1970 – 1975


Υδραυλικά Πιεστήρια Πετρίνας 1970 – 1975

Υδραυλικά Πιεστήρια Πετρίνας 1970 – 1975


Υδραυλικά Πιεστήρια Πετρίνας 1970 – 1975