Τιμοκατάλογος

Ο Συνεταιρισμός μας παράγει και τυποποιεί μόνο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο (extra virgin olive oil) προερχόμενο αποκλειστικά από την ποικιλία «κορωνέϊκη» και μάλιστα με την Πιστοποιημένη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π) «ΠΕΤΡΙΝΑ» σε λευκοσιδηρά δοχεία των 16 κιλών των 5 και 3 λίτρων και σε φιάλες του 1 λίτρου, των 750 ml, 500 ml και 250 ml. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο «ΠΕΤΡΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» διατίθεται κατόπιν παραγγελίας συσκευασμένο με τιμοκατάλογο χονδρικής ύστερα από συμφωνία για τον καθορισμό της τιμής σε σχέση με την προς πώληση ποσότητα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μας αλλά και με απευθείας πώληση στον καταναλωτή με τον ακόλουθο προκαθορισμένο τιμοκατάλογο (λιανικής) ανά συσκευασία :

 
  Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π ΠΕΤΡΙΝΑ (extra virgin olive oil) σε λευκοσιδηρό δοχείο 5 λίτρων σε τιμή λιανικής : 24,5 €
  Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π ΠΕΤΡΙΝΑ (extra virgin olive oil) σε λευκοσιδηρό δοχείο 3 λίτρων σε τιμή λιανικής : 15,5 €
  Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π ΠΕΤΡΙΝΑ (extra virgin olive oil) σε φιάλη 1 λίτρου σε τιμή λιανικής : 5,5
  Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π ΠΕΤΡΙΝΑ (extra virgin olive oil) σε φιάλη 750 ml σε τιμή λιανικής : 4,25
  Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π ΠΕΤΡΙΝΑ (extra virgin olive oil) σε φιάλη 500 ml σε τιμή λιανικής : 3,25
  Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π ΠΕΤΡΙΝΑ (extra virgin olive oil) σε φιάλη 250 ml σε τιμή λιανικής : 2,10